Konstruktion och ingenjörsföretag Barslund

Barslund Sverige AB är ett av de ledande entreprenadföretagen inom mark och VA.

Vi riktar oss mot stora offentliga och privata byggherrar, samt deras rådgivare. Vi erbjuder ett kvalificerat samspel på alla nivåer och en avancerad projektstyrning som gör att vi alltid levererar önskad kvalitet.

Vi strävar efter att vara först, störst och bäst inom vårt område. Inte som ett självändamål utan som ett synligt bevis på att vi gör ett bra arbete.
 

Följ Barslund på:

F&aoslash;lg; Barslund på YouTube Barslund på LinkedIn